Evine bu tadilatı yaptıran yandı ‘Yargıtay cezasını açıkladı’

Evine bu tadilatı yaptıran yandı! Koronavirüs salgını döneminde uzun süre evde karantinada kalan birçok kişi, evlerini genişletmek, alandan tasarruf sağlamak ve balkonlarını dış koşullardan korumak amacıyla cam balkon yaptırdı. Evine cam balkon yaptıranlara kötü haber geldi. Yargıtay’ın milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal bir kararı, bu cam balkonların bazı binalarda komşular arasında sorunlara neden olduğunu ortaya koydu.

KAÇAK YAPI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Binaların balkonları dış cepheden pay alması nedeni ile diğer odalardan farklı olarak kabul edilmekte olup binanın ortak alanları arasında bulunuyor. Bu nedenle balkonlarda tadilat ve değişimlerde mutlaka apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izninin alınması gerekiyor. Bu iznin alınmaması durumunda ise cam balkon kaçak yapı olarak değerlendiriliyor.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı karar ile milyonlarca kişiyi ilgilendiren cam balkon hakkında emsal karar açıkladı.

Yargıtay’ın emsal kararı şu şekilde:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalıya ait 42 numaralı bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski haline getirilmesini talep etmiş, ancak mahkeme dava reddedilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur oldukları belirtilmiştir. İkinci fıkrada ise ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapılabilmesi için bir kat malikinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasını alması gerektiği vurgulanmıştır.

İZİN OLMADAN YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; davalıya ait bağımsız bölümün mutfağa bağlantılı balkonunun mutfakla birleştirildiği, balkonun PVC malzemeyle kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bilirkişi, bu değişikliğin sabit eser niteliğinde olduğunu ve beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılamayacağını belirtmiştir. Bu değişikliğin bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi durumunda dahi, beşte dördün yazılı izni olmadan yapılan değişikliklere izin verilmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

YARGITAY CEZASINI AÇIKLADI

Saptanan durum karşısında, balkonun projeye aykırı olarak kapatılması nedeniyle eski haline getirilmesine karar verilmesi gerekirken, mahkeme balkonun daire içine alınmak suretiyle kullanılmasının ruhsata tabi olmadığı, diğer kat maliklerine zarar vermediği ve ana yapının statiğini tehlikeye maruz bırakacak nitelikte olmadığı gerekçeleriyle talebin reddine karar vermiştir.

Bu emsal karar, cam balkonlarla ilgili olarak titiz bir izin süreci gerektiğini ve beşte dördün yazılı rızasının olmadan yapılan değişikliklere hukuki sorumluluklar doğabileceğini vurgulamaktadır.

Güncelleme: 22 Ocak 2024 / 12:38

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx